Sámi Muitofoanda
Sáme Mujttofoannda
Saemien Mojhteshfoande

Den samiska minnesfonden främjar samiska ändamål.

Den Samiska Minnesfonden har som huvudsakligt ändamål att främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.

Minnesfonden har under åren stöttat den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra för genomförandet av ungdomsledarutbildningar som har koppling till Minnesfondens verksamhet. I detta avseende har styrelsen utgått ifrån dels fostrande syfte och arbete bland ungdomar. På så sätt synliggörs även Minnesfondens verksamhet bland den samiska allmänheten.

Den Samiska Minnesfonden har ombud runt om i Sápmi som ombesörjer gåvan och att minnesblad skrivs ut.