Den samiska minnesfonden främjar samiska ändamål.

Den Samiska Minnesfonden har som huvudsakligt ändamål att främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.

Välkommen till Stiftelsen Samiska Minnesfonden

Minnesfonden har under åren stöttat den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra för genomförandet av ungdomsledarutbildningar som har koppling till Minnesfondens verksamhet. I detta avseende har styrelsen utgått ifrån dels fostrande syfte och arbete bland ungdomar. På så sätt synliggörs även Minnesfondens verksamhet bland den samiska allmänheten.


Stipendiat

”Hennes förvärvade kunskaper inom traditionell slöjd samt genom studier som berikar och synliggör ny/traditionell kunskap. Hennes intresse är att bevara, bredda och överföra samisk kultur och språk därav är Katarina Spik Skum värdig mottagare av Samiska Minnesfondens stipendiat 2019”.

read more

Minnesblad

Vill ni hedra någons minne genom en gåva till Minnesfonden? Vänd er till våra kontaktombud för mer information om minnesbladen eller på kontaktsidan Samiska minnesfonden

read more