Sámi Muitofoanda
Sáme Mujttofoannda
Saemien Mojhteshfoande

Den samiska minnesfonden främjar samiska ändamål.

Den Samiska Minnesfonden har som huvudsakligt ändamål att främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.

Minnesfonden har under åren stöttat den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra för genomförandet av ungdomsledarutbildningar som har koppling till Minnesfondens verksamhet. I detta avseende har styrelsen utgått ifrån dels fostrande syfte och arbete bland ungdomar. På så sätt synliggörs även Minnesfondens verksamhet bland den samiska allmänheten.

Den Samiska Minnesfonden har bildats av Sámiid Riikkasearvi – SSR, Same Ätnam och Sáminuorra.
Stiftelsen samiska minnesfonden har till ändamål att främja stipendiat/stipendiater som tar fram och synliggör ny/ traditionell kunskap eller forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.

Till Minnesfondens stipendium

Till Ansökan direkt

Minnesblad

Vill Ni hedra någon via Minnesfondens minnesblad?

Här är formuläret 

För mer information
Agneta Silversparf, 070 681 86 33 e-post: silversparf@gmail.com
Helena Lagerqvist Kuoljok, e-post: hellag@biegga.com