Sámi Muitofoanda
Sáme Mujttofoannda
Saemien Mojhteshfoande

Den samiska minnesfonden främjar samiska ändamål.

Den Samiska Minnesfonden har som huvudsakligt ändamål att främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.

Minnesfonden har under åren stöttat den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra för genomförandet av ungdomsledarutbildningar som har koppling till Minnesfondens verksamhet. I detta avseende har styrelsen utgått ifrån dels fostrande syfte och arbete bland ungdomar. På så sätt synliggörs även Minnesfondens verksamhet bland den samiska allmänheten.

Sök stipendium

Den Samiska Minnesfonden har bildats av Sámiid Riikkasearvi – SSR, Same Ätnam och Sáminuorra.
Stiftelsen samiska minnesfonden har till ändamål att främja stipendiat/stipendiater som tar fram och synliggör ny/ traditionell kunskap eller forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.

Samiska minnesfonden delar efter ansökan ut stipendium, 2018 var det 25 000 kr som utdelas främst till enskild person men även organisation/ förening med verksamhet enligt ovan.

Ansökan ska innehålla en kort presentation där namn, ålder och bakgrund framkommer. Du/Ni motiverar också varför just du ska erhålla stipendiet. Ansökan skall vara styrkt med betyg/intyg som är relevanta för ansökan och omfattar högst två A4-sidor.

Är det en förening eller organisation anges föreningens verksamhet där mål och tillgångar framkommer. Ansökan ska styrkas med revisionsberättelsen.
Inkomna ansökningar behandlas av styrelsen för Samiska minnesfonden som sedan fastställer vem som får stipendiet. Ansökan om stipendiet inges till Samiska minnesfonden, Formvägen 6, 906 21 Umeå märk kuvertet med ”Stipendium” eller via e-post: info@samiskaminnesfonden.com

 

För mer information
Agneta Silversparf, 070 681 86 33 e-post: silversparf@gmail.com
Helena Lagerqvist Kuoljok, e-post: hellag@biegga.com