Home » Ombud

Sáminuorra, riksorganisationerna Same Ätnam och Samernas  Riksförbund/SSR har genom utfärdande av gåvobrev anslagit grundkapital för bildande av Den Samiska Minnesfonden.

Ombud och styrelse i Stiftelsen Samiska Minnesfonden

Styrelsen för Samiska minnesfonden.

Kassör utom styrelsen;