Home » Minnesfondens stipendium

2019 år stipendium på 25 000 kr går till
Katarina Spik Skum

Årets stipendieutdelningen sker under Ubmejen Biejvieh – Samiska veckan i Umeå i samband med

Vernissage: Jiedna – Tidens röst på Tráhppie söndag 3 mars 2019 kl. 14.00

Motivering

”Hennes förvärvade kunskaper inom traditionell slöjd samt genom studier som berikar och synliggör ny/traditionell kunskap. Hennes intresse är att bevara, bredda och överföra samisk kultur och språk därav är Katarina Spik Skum värdig mottagare av Samiska Minnesfondens stipendiat 2019”.

Med stipendiet har Katarina har för avsikt att undersöka ”samiska sängkläder” samt söka information och dokumentera de sovsäckar som användes under Nordensköilds expedition.

Stipendiet

Samiska minnesfonden delar efter ansökan ut stipendium – som 2018 uppggick till
25 000 kr som utdelas främst till enskild person men även organisation/ förening med verksamhet enligt ovan.

Ansökan ska innehålla en kort presentation där namn, ålder och bakgrund framkommer. Du/Ni motiverar också varför just du ska erhålla stipendiet. Ansökan skall vara styrkt med betyg/intyg som är relevanta för ansökan och omfattar högst två A4-sidor.

Senaste ansökningsdatum och ansökningsformulär kommer för 2020 års stipendium meddelas under hösten 2019.

Är det en förening eller organisation anges föreningens verksamhet där mål och tillgångar framkommer. Ansökan ska styrkas med revisionsberättelsen. Inkomna ansökningar behandlas av styrelsen för Samiska minnesfonden som sedan fastställer vem som får stipendiet.

Ansökan om stipendiet inges till Samiska minnesfonden, Formvägen 16, 906 21 Umeå märk kuvertet med ”Stipendium” eller via e-post: info@samiskaminnesfonden.com

För mer information
Ingela Lussi Engström Öhrn, 073 – 818 62 70, ingelalussi@hotmail.com
Helena Lagerqvist Kuoljok , 076-861 81 51, hellag@biegga.com

Historik

2018 års stipendium på 25 000 kr till Anna-Stina Svakko, Astu design

Motiveringen:
Hennes gedigna kunskaper inom traditionell slöjd från hela Sápmi samt nyskapande design.  Kunskapsöverföring, kartläggning och dokumentation som är berikande för det samiska folket idag och i framtiden.

En kartläggningsprocess är påbörjad att dokumentera den samiska traditionella byxan: fiehtarbuvssa. Byxan slutade användas då den europeiska byxan blev vanlig under 1800-talet. I början av 1900 talet var den nästan helt ur bruk. Tanken med kartläggningsarbetet är att konstruera ett mönster till den urgamla byxmodellen: fiehtarbuvssa.

Styrelsen beslutade den 15 januari att 2009 års stipendium på 100.000 kr utdelas till Lena Strömbäck, Jokkmokk.

Motiveringen:
Duodji har alltid varit en viktig samisk kulturbärare som även historiskt lyfts fram av organisationerna bakom Den Samiska Minnesfonden. Lena vill samla ihop material om slöjd och slöjdare från området runt Ammarnäs-SorseleTärnaby för att så småningom utmynna i en bok. Ett område som väl förtjänar att dokumenteras.

Hon skriver själv i sin ansökan:

”Det känns mycket angeläget för mig att få göra det här arbetet eftersom jag fått ett förtroende samt att jag känner att det är hög tid när det gäller slöjden från mitt område. Det är ett förtroende som jag vill förvalta väl, samtidigt som det är min skyldighet att bevara och föra vidare mitt kulturarv!” Umeå den 15 januari 2010.

Under åren 2007 och 2008 utdelades inget stipendium på grund av att fondens ränteintäkter sjönk dramatiskt med anledning av den krisartade utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Minnesfondens stipendium för 2006, på 75 000 kronor, delades ut till Gudrun Kuhmunen.

Motiveringen:
Gudrun har under många år arbetat inom den samiska utbildningssfären och bland annat byggt upp och vidareutvecklat den samiska förskolan i Skierri i Gällivare. Hon har under gren lagt ned mycket arbete på att vidareutveckla samisk pedagogik. stipendiet ar en uppmuntran till vidare studier och forskning där barns fostran och utbildning lyfts fram inom det samiska samhället.

Minnesfondens första stipendium delades ut under verksamhetsåret 2005.

Stipendiet var på 100 000 kronor och utdelades till David Jonasson, Borgafjäll, för hans studier i det sydsamiska språket.

Motiveringen:
Det är viktigt att ungdomar engagerar sig i studier av samiska. I David Jonassons fall rör det sig dessutom om sydsamiska, vilket är det mest hotade av de samiska språken i Sverige. Utifrån sina grundförutsättningar är Jonassons ansökan dem som bäst svarar mot de kriterier som Minnesfonden sammanställt och han uttrycker stor entusiasm och engagemang över sina studier.