Ansök om Minnesfondens stipendium

Ansökan ska innehålla en kort presentation där namn, ålder och bakgrund framkommer. Du/Ni motiverar också varför just du ska erhålla stipendiet. Ansökan skall vara styrkt med betyg/intyg som är relevanta för ansökan och omfattar högst två A4-sidor.

Namn:

Ålder:

E-post:

Bakgrund:

Motivering:

Skicka in en CV